TIGRINJA

መርሓባ ናብ Intro!

እዞም ገጻት ዌብ። ነታ ንልዕሊ-ዕድመ (ልዕሊ 18 ዓመቶም) ስደተኛታት ዝዓለመ መእተዊ ማሕበራዊ መጽናዕታት ኖርወይ እትህብ መጽሓፍ ተመሃሮ Intro። መወሰኽታ እዮም፣ ነዞም ገጻት ዌብ ንኽትጥቀምሎም። እትወጽእዎ ገንዘብ የለን፣

ትሕዝቶታት እዞም ገጻት ዌብ። ልክዕ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ተመሃራይ ዘሎ ዓይነት ቅርጺ ዝሓዙ እዮም፣ ሸውዓተ ቀንዲ ኣርእስታት ኣለው፣ ካብ ሜኑ ኣርእስቲ ብምምራጽ ጀምሩ፣ ብምቕጻል። ንኸተንብብዎም ዘገድስኹም ኣርእስታት ምረጹ፣ መብዛሕቶም ኣርእስታት። ክትሰርሕዎም እትኽእሉ ዝተፈላለዩ መላመዲታት የጠቓልሉ፣

እዞም ገጻት ዌብ። በዞም ዝስዕቡ ቋንቛታት ይርከቡ፥

ብዛዕባ’ዞም ኣርእስታት ዝያዳ ሓበሬታ ናብ ዝሓዙ ካልኦት ገጻት ዌብ ዝወስድኹም ቀሌቤታት (ሊንክስ) ድማ ኣብዚ ክትረኽቡ ኢኹም፣ እዞም ገጻት ዌብ። ብቋንቛ ኖርወይ ኮይኖም። ገለ ካብኦም ድማ ትርጉማት ካልኦት ቋንቛታት ዝሓዙ እዮም፣ 

ካብዚ ማተርያል ገለ ትሕዝቶታት ክትርእዩን ክተንብቡን መታን ክትክእሉ። Acrobat Reader ከምኡውን Flash የድልየኩም፣ እዞም ፕሮግራማት። ብናጻ ክትረኽብዎም (ዳንውሎድ ክትገብርዎም) ትኽእሉ ኢኹም፣

Dette nettstedet krever at fonten GS GeezMahtemUnicode er installert for at sidene skal vises riktig. Fonten er en true-type-font (TTF) og passer for Mac og PC.

Denne fonten er lastet ned fra nettsiden http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_Ethiopic.html I henhold til rettighetsinformasjonen her er nedlastingen og bruken av skriftfonten gratis.

Hvis fonten ser hakkete ut på Windows (XT), kan det hjelpe å åpne kontrollpanelet "Display", velge fanen "Appearance" og knappen "Effects". Under "Use the following methods for smoothing ..." bør man velge "Clear Type" i stedet for "Standard". (Norsk eller andre versjoner av Windows bruker andre begreper.)

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no